Vejen til den gode ledelse


Ledelse er en svær disciplin og god ledelse rummer mange forskellige aspekter. I denne artikel vil vi forsøge at give dig et indblik i, hvilke faktorer, der gør dig til en god leder, og dermed hjælper dig på vej til at få motiverede medarbejdere i din virksomhed.

God ledelse er en balancegang mellem mange forskellige modsatrettede faktorer som kontrol og inspiration, beslutningskraft og samarbejde samt struktur og fleksibilitet.

At være leder handler i høj grad om at have overblik og motivere medarbejderne i virksomheden. Det er en kompleks opgave, men der findes en række værktøjer, som kan være relevante for dig som leder, som vil gøre det nemmere at mestre disciplinen ”den gode leder”. Nedenfor finder du fem trin til god ledelse, som hjælper dig på rette vej.

1: Fortæl dine medarbejdere, hvad du forventer af dem
Vær klar i kommunikationen om virksomhedens mål og specifikke målsætninger for den konkrete medarbejder. Rigtig mange medarbejdere vil gerne gøre det godt. Vi stræber efter at være kompetente, effektive og ambitiøse, men det kræver klare forventninger og fælles retning, for at vi som individuelle mennesker kan lykkes med dette. Hav en tæt dialog med dine medarbejdere, og sørg for at fortælle dem, hvad du som leder forventer af vedkommende og husk at følge op.

2: Giv medarbejderne mulighed for at performe
De fleste af os trives med frihed under ansvar. Giv dine medarbejdere ansvar og beføjelser, så de er i stand til at nå deres mål og indfri de forventninger, der er stillet til vedkommende. Det kan være svært at finde den rette balance ved at uddelegere den rette mængde ansvar til medarbejdere, men hvis du lykkes, opnår du motiverede medarbejdere, der vokser med ansvaret samt en mere effektiv og resultatorienteret organisation.

3: Fortæl medarbejderne undervejs, hvordan det går
Prioriter at have en tæt og løbende dialog med dine medarbejdere. Med din opmærksomhed og motiverende samtaler mellem leder og medarbejder kan du skærpe medarbejderens indsats og opmærksomhed på de områder og emner, som du finder særligt vigtige. Du kan hjælpe med til, at medarbejderen når sine mål ved at guide medarbejderen undervejs.

4: Hjælp mig, når det er nødvendigt
Udvikling og direkte hjælp kan være nødvendigt, og det er vigtigt, at medarbejderen stadig beholder ejerskabet for opgaven. Derfor er det vigtigt, at du lærer medarbejderen at løse opgaven frem for, at du selv løser den. Hvis du ofte bliver forstyrret af medarbejdere, der har alle mulige spørgsmål til det arbejde, de skal udføre, er det et faresignal. Så skal du til at lære medarbejderne at løse problemerne selv, så de kan gøre det godt. Det vil med andre ord sige, at du skal øve dig mere i trin 1 og 2 ovenfor.

5: Vurder og beløn dine indsatser retfærdigt
Det er selvfølgelig vigtigt, at der foretages en relevant og retfærdig evaluering, når en opgave er færdig. Og vurderingen skal naturligvis tage udgangspunkt i de specifikke mål, som er kommunikeret i forbindelse med forventningsafstemningen. Her har du ligeledes muligheden for at påvirke, hvordan fremtidige opgaver bliver løst via ros og kritik.

Med disse fem punkter for øje, er du godt på vej til at blive den gode leder. Som nævnt er det ikke en nem disciplin at mestre, da der er mange faktorer, der spiller ind. Du har fokus på virksomheden i sin helhed, og på opgaverne. Men glem ikke medarbejderne, som er dit middel til i sidste ende at nå målet – en god forretning.

Du kan få sparring på, hvordan du bliver en bedre leder eller hvor, du skal prioritere ledelse i din virksomhed. I Erhvervshus Midtjylland har vi et team af konsulenter, som kan hjælpe dig med at udvikle din virksomhed, hvad end dit behov er inden for ledelse, forretningsudvikling eller noget helt tredje.

Vil du vide mere?

Mangler du ledelsesmæssig sparring? Så tag fat i Henrik og få en uforpligtende snak. Vores sparring er gratis og uvildig.

Sidst opdateret: 10.11.2020