4 ting vi har lært af corona-krisen

content

Mange små og mellemstore virksomheder, SMV’er, er hårdt ramt af corona-krisen. Her er 4 ting, som vi har lært af krisen - indtil videre.

Corona-krisen påvirker mange SMV’er, der lige pludselig står midt i et uforskyldt kaos, der rammer både dem og deres livsgrundlag. Nogle virksomheder blev tvangslukket fra den ene dag til den anden, og andre virksomheder skal pludselig forholde sig til at samarbejde på andre og corona-sikkerhedsmæssige forsvarlige måder.

Men kan vi lærer noget af krisen?

Vores chefkonsulent, Palle Brun Nielsen, vejleder hver dag små og mellemstore virksomheder og hjælper dem videre med deres konkrete udfordringer. Han vejleder mange SMV’er under corona-krisen og lytter til deres udfordringer, bekymringer og nye ideer.

Han svarer herunder på, hvad SMV’erne har lært af krisen indtil videre.

En ny måde at mødes på

“Der er ingen tvivl om, at krisen lærer os at blive bedre til at mødes online. Online møder egner sig også godt til hurtige beslutninger og møder, hvor vi går lige på og hårdt, og man kan mindske en masse tidsspilde ved eksempelvis at undgå lange transporttider. Men digitale møder kan ikke erstatte alle fysiske møder. Vi har også brug for den personlige kontakt, hvor vi kan aflæse hinandens kropssprog - især ved nye bekendtskaber, MUS-samtaler og kritiske, sårbare samtaler, hvor store følelser er på spil. Man kan lidt forenklet sige, at jo mere omfangsrigt et møde er, jo vigtigere er det at mødes fysisk,” forklarer chefkonsulent Palle Brun Nielsen.Vi er omstillingsparate og kreative

“Langt de fleste virksomheder, vi er i kontakt med, er gode til at tænke proaktivt og kreativt. De er gode til at bevare gejsten, selvom de er i krise og er hurtige til at omstille deres virksomhed. Take away er for eksempel blevet det store hit, men derudover har Danmark også oplevet en kraftig stigning i webshops. Jeg tror, det er en vigtig erfaring at tage med sig fremover”, mener Palle Brun Nielsen.Digitalisering som vækstdriver

”Vi oplever en fortsat stigende interesse for at optimere virksomhederne via øget digitalisering, som rækker længere ud. Vi møder mange virksomheder, som har overskud til at have digital optimering på dagsordenen, selvom de gennemlever en krise. Det omhandler alle processer i virksomhederne, som eksempelvis ordrehåndtering, intern administration, målrettet markedsføring, logistik, og målet er det samme - nemlig øget effektivisering. Mange finder også ud af, at det er godt at kunne håndtere e-handel med kunderne, så man ikke er så afhængige af eksempelvis fysiske butikker,” siger Palle Brun Nielsen.Adgang til likviditet er livsnødvendig

“En af de helt store udfordringer for SMV’erne er usikkerheden om adgang til likviditet. En krise af dette omfang viser, at selv velkonsoliderede virksomheder hurtigt bliver udfordret på likviditeten. Jo flere ansatte, jo hurtigere bliver kassen tom. Jeg har endnu ikke hørt om det første tilfælde, hvor SMV’er på jagt efter likviditet har fået et corona-lån baseret på 70 pct. statsgaranti via et pengeinstitut. Forklaringen kan være, at pengeinstitutterne som udgangspunkt ikke kommer med risikovillig kapital.

I en krise af dette omfang, hvor budgetteringen på kort og lang sigt er praktisk talt umulig, har pengeinstitutterne det dermed svært, også selvom der kommer en 70 pct. statsgaranti. De erhvervsdrivende er derfor blevet mere bevidste om deres likviditetsberedskab og finansieringsstruktur,” siger Palle Brun Nielsen.

Denne artikel er udarbejdet i samarbejde med SMVdanmark

Har du set vores spændende events?

Ønsker du at dygtiggøre dig inden for eksport og internationalisering? Vi er klar til at inspirere dig med ny viden, så vi sikrer fremdrift og udvikling i din virksomhed.

Få overblikket over events her

Sidst opdateret: 17.11.2020