Kapital til iværksættere - når banken ikke er en mulighed

kapital

Der er typisk tre situationer, hvor virksomheder overvejer at få investorer eller på anden vis tiltrække kapital.

Det er især når en iværksætter vil starte virksomhed og har brug for at investere i udvikling og/eller forretningsopbygning. Det er tilsvarende hos en eksisterende virksomhed, som har fået gang i salget og gerne vil vokse hurtigere – eller de har fået erfaringer i markedet, som giver anledning til ny udvikling. Og så er det endelig hos virksomheder, som har fået problemer med likviditeten – måske pga. svigtende salg.

I denne artikel vil fokus være på kapital til iværksættere, der har udviklet en prototype på et nyt produkt og gerne vil i gang med at producere og sælge et produkt. Da der er tale om udvikling, så er bankfinansiering af opgaven reelt ikke en mulighed.

Et innovativt produkt

Hvis produktet er tydeligt innovativt, kræver særlig viden eller kompetence at udvikle, samt har et væsentligt markedspotentiale, så er der mulighed for at søge støtte til udviklingsopgaven via Innobooster-ordningen hos Innovationsfonden. Men som ordet støtte indikerer, så er støtte ikke fuld finansiering. Har iværksætteren ikke selv midler nok, så er det relevant at søge eksterne investorer, som vil være medejere af virksomheden. Deres potentielle kapitalindskud kan være det nødvendige fundament.

Gør dit forarbejde

Iværksætteren får behov for at gøre sig kapitalbehovet klart. Det kræver som udgangspunkt en klar udviklings- og projektplan, som kan danne grundlag for et budget. Det er afgørende for budgettet, at der er realistiske forudsætninger for opgavernes omfang og tidsforbrug. Budgettet vil vise kapitalbehovet, fra man starter udviklingen, til salget er tilstrækkeligt stort til at dække driftsomkostningerne. Det er en udbredt erfaring, at udviklingsopgaven bliver undervurderet i omfang og tid, og tilsvarende at salget bliver overvurderet i forhold til omfang, og hvor hurtigt det lykkes at afsætte. Derfor er mange investeringscases fra starten underdimensionerede – eller bare for optimistiske.

Er en investor en mulighed?

Uanset din erfaring, så er planer og budgetter udgangspunkt for et identificeret kapitalbehov. På baggrund heraf kan du søge investorer. Det kunne f.eks. være en business angel – en privat investor, som tidligere har drevet virksomhed, solgt den og nu har tid, lyst og penge til at investere i en ny virksomhed. Og dermed også erfaring med at drive, udvikle og sælge en virksomhed. Ideelt vil iværksætteren finde en investor, som har andet end tid og penge at byde ind med. Det vil ofte være særligt interessant, hvis investoren har markedsindsigt og netværk, som vil kunne understøtte salget af det færdige produkt. Det kan også være teknisk indsigt, som kan gøre produktionen bedre, billigere og mere fleksibel. Det er altså ”kloge penge”, der er mest værd for iværksætteren.

Få gratis sparring på din virksomhed

Erhvervshus Midtjylland tilbyder vejledning omkring finansiering og kapital. Hvad er relevant, muligt, og hvordan griber du det an. Vi tilbyder også Masterclasses, hvor du får viden om forskellige finansieringsmuligheder. Desuden tilbyder vi adgang til investorer og rådgivere, som kan være med til at kvalitetssikre din investorpræsentation. Læs mere om vores tilbud her.

Sidst opdateret: 16.11.2020