5 råd: Sådan kommer du i gang med FN’s verdensmål

DEKORATIVT_BILLEDE

Er du usikker på, hvordan din virksomhed kommer i gang med at arbejde strategisk med FN’s verdensmål? Så fortvivl ej! Det kan lyde både besværligt og langhåret, men har du opskriften, så kan du hurtigt styre din virksomhed frem til resultater.

Mange virksomheder – både store og små – arbejder allerede i dag intensivt med FN’s verdensmål. Og det gør de ikke kun fordi, de vil bidrage til en bedre verden. Bæredygtighed – og herunder de 17 verdensmål – er et grundvilkår for fremtidens virksomheder, og går du i gang med arbejdet nu, kan det være med til at sikre din virksomhed konkurrencefordele.

Men som al ny begyndelse, kan det virke uoverskueligt at komme i gang. Derfor har mange virksomheder brug for hjælp til at omsætte verdensmålene til noget, der kan arbejdes med i hverdagen. Den opskrift får du herunder, og den indeholder fem konkrete råd til, hvordan du kommer i gang.

1. Start hos ledelsen og tag udgangspunkt i din kerneforretning

Skal du godt fra start, så er det helt afgørende, at arbejdet med verdensmålene er forankret i ledelsen, og at ledelsen er enige om ambitionsniveauet. Og skal din virksomhed lykkes og helt i mål, så skal dine medarbejdere inddrages i processen. Det er dem, der skal skabe resultaterne i deres daglige arbejde.

Dernæst skal arbejdet med verdensmålene give mening både i forhold til dine medarbejdere og dine kunder – og her er det vigtigt at kende dine kunders krav til bæredygtighed fremadrettet. Det er med til at sikre, at du tager udgangspunkt i din kerneforretning.

2. Definer og prioriter din indsats

Det er ikke alle Verdensmål, der er lige relevante at arbejde med for den enkelte virksomhed. Start derfor med at kortlægge din virksomheds værdikæde. Derefter kan du identificere de områder, hvor din virksomhed har størst indflydelse – både positivt og negativt. Kortlægningen kan du lave på mange måder, og har du brug for vejledning, så er du altid velkommen til at tage fat i os.

For at komme rigtigt i gang er det dernæst en god ide at undersøge, hvilke aftryk din virksomhed afsætter. Hvor og hvordan kan din virksomhed forbedre sig og bidrage positivt? Og hvor vil arbejdet have størst effekt? Måske har din virksomhed negative påvirkninger, som du skal forholde dig til? Herefter kan du indkredse, hvilke Verdensmål din virksomhed kan understøtte og hvilke mål, der understøtter og bidrager til din virksomheds strategi.

Du kan nu sammenholde resultaterne og prioritere de 1-3 Verdensmål, der giver mest mening for din virksomhed at arbejde med.
Husk at det ikke nødvendigvis er let at prioritere din virksomheds indsats. Fravalg er nødvendige og ofte svære, og det er ikke sikkert, at din virksomhed kan fortsætte med de samme aktiviteter og løsninger som hidtil.

3. Sæt mål og ambitionsniveau

Sæt altid specifikke, målbare og tidsbegrænsede mål for bæredygtighed. Det fremmer nemlig fælles prioriteter og resultater på tværs af din organisation. Ud fra din virksomheds prioritering af Verdensmål og indsatser sætter du ambitionsniveau, konkrete mål og en tidsramme for din virksomheds arbejde. Når du arbejder systematisk med verdensmålene, sikrer du også, at din virksomhed har et vedblivende fokus på indsatsen.

Start gerne med de ”lavt hængende” frugter. Det gør, at din virksomhed får skabt resultater på den korte bane fremfor at lave projektet alt for stort og uoverskueligt. Når de hurtige resultater er skabt, bliver det nemmere at tage de næste skridt. På den måde ser både ledelsen og medarbejderne at arbejdet med Verdensmålene batter.

4. Bred forankring er nøglen til succes

Næste skridt er at sørge for forankring af arbejdet med Verdensmålene i din organisation. Kæden springer ofte af på dette tidspunkt, så her er det om at holde tungen lige i munden. Implementering er en stor opgave, især hvis medarbejderne ikke er blevet involveret i de tre første processer.

Aktivt lederskab fra den øverste ledelse er nøglen til succes – særligt ved bæredygtighedsmål, hvor den forretningsmæssige værdi måske ikke altid forstås fuldt af hele organisationen. Som ledelse er der særligt tre vigtige pointer at have for øje:

  1. Skab en fælles forståelse for, hvordan bæredygtighed skaber værdi for din virksomhed.
  2. Nedsæt en organisering på tværs af alle funktioner med de rette kompetencer, ressourcer og beslutningskompetence.
  3. Integrer bæredygtighedsmål i resultatvurderinger og aflønningsordninger

Det er dog ikke altid nok, at du kun har fokus på indsatsen internt i din virksomhed. Ofte skal din virksomhed samarbejde både med leverandører, samarbejdspartnere og nøglekunder for at nå i mål.

Og husk endelig at kommunikere og rapporter om jeres arbejde med Verdensmålene. Det kan du læse mere om, hvordan du kan gøre her.

5. Overvej at søge ekstern hjælp til processen

Du kan ikke selv vide alt – og det er svært at tilegne sig ny og opdateret viden samtidig med, at du skal opretholde den daglige drift i din virksomhed. Der findes mange muligheder for at få kvalificeret sparring med fagfolk, der har erfaring med, hvordan andre virksomheder succesfuldt har implementeret Verdensmålene i deres arbejde.

Det kunne også være en mulighed for din virksomhed at søge økonomisk støtte til specialist rådgivning, der kan understøtte din virksomhed i processen. Begge muligheder er med til at sikre, at din virksomhed kommer godt i gang med Verdensmålene, når i mål med indsatsen og dermed styrker din virksomheds konkurrenceevne.

Har du brug for sparring?

Er du blevet nysgerrig på grøn omstilling, bæredygtighed eller FN's Verdensmål? Vi står klar med sparring og evt. medfinansiering til at igangsætte nye tiltag i din virksomhed. Tag fat i Lotte eller Henrik og få en uforpligtende snak om, hvad næste skridt for din virksomhed er.

Sidst opdateret: 02.06.2021