UG Metal har styr på miljøet

UG metal - TH. Udengaards Metalstøberi i Hedensted er klædt på til dialog med kunderne om miljøhåndtering efter pres fra Erhvervshus Midtjylland.

De har fuldstændig styr på at støbe metal hos UG metal – TH Udengaards Metalstøberi. Til gengæld var livscyklus og miljøhåndtering ikke på samme måde en spidskompetence. Indtil for nylig hvor Erhvervshus Midtjyllands gentagne pres for at få virksomheden til at blive lige så dygtig på dette felt, bar frugt.

”Kunderne stiller større og større krav til miljøhåndtering, men vi har jo altid travlt, så først da virksomhedskonsulenten fra erhvervshuset fik skubbet os ud af hamsterhjulet, gik vi i gang”, siger direktør og ejer Mikkel Udengaard.

Han er 3. generation i spidsen for virksomheden, der har 21 medarbejdere og producerer metalstøbegods i bronze og aluminium til danske og internationale kunder i bl.a. offshore- og bygningsindustrien.

Det var nødvendigt for UG metal at få eksterne konsulenters briller på miljøhåndteringen, mente både virksomheden og Erhvervshus Midtjylland, som har medfinansieret konsulenterne.

Hele virksomhedens cyklus fra de første råvarer kommer ind, til det færdige produkt forlader fabrikken, samt det, der kommer op af skorstenen, er nu kortlagt.

Resultatet er ændring af rutiner f.eks. affaldssortering og en ihærdig indsats for at mindske spild plus en miljøhåndbog med konkrete mål. Alle medarbejdere har været på interne kurser og er gået helhjertet ind i processen, og på ugentlige tavlemøder følges op på målene.

Indsatsen går rigtig godt i spænd med virksomhedens miljøcertificering og giver UG metal en fordel i konkurrencen med andre støberier.

”Kunderne efterspørger, at vi har fuldstændig styr på miljøhåndteringen, og vi stiller de samme krav til vores leverandører. Fornylig sad vi med en kunde, som stillede skarpe spørgsmål til det, og vi remsede alt det, vi gør, op, og så var de tilfredse,” siger Mikkel Udengaard.

Han forventer, at den tid og de penge, UG metal har brugt på processen, er en god investering, som vil afspejle sig på bundlinjen de kommende år.

Læs mere om UG Metal - TH. Udengaards Metalstøberi her

UG Metal er fra Hedensted kommune

Sidst opdateret: 02.12.2020