En guide til at arbejde med strategi for SMV-virksomheder

strategi

Spørgsmålet om, hvordan du bedst udvikler din SMV-virksomhed, er et spørgsmål, du næppe finder et rungende klart svar på. Det handler om at finde den rette balance mellem den kortsigtede og driftsorienterede planlægning og den visionære og langtidsorienterede strategi.

I denne artikel vil vi dog forsøge at skitsere, hvilke parametre, der spiller ind, når du som virksomhedsejer søger den optimale strategi for din virksomhed.

For mange virksomhedsledere fokuserer primært på drift, og dermed på, hvad der skal ske på den korte bane. Det er der mange gode grunde til. Først og fremmest er det driftsmæssige det mest overkommelige og ligetil at tage fat på, det kan og skal klares i en travl hverdag og har givetvis været det nødvendige fokus i virksomhedens mange første leveår.

Ikke desto mindre er der visse risici ved udelukkende at have fokus på drift og den nære fremtid, ligeså vel som der er risici for dig som virksomhedsejer, hvis du udelukkende har fokus på strategi og ikke drift. Balance er et vigtigt mål, og det mål vil vi herunder forsøge at lede dig i retning af.

Strategi content

Hvorfor er det vigtigt at arbejde ud fra en strategi?

En veltilrettelagt og gennemtænkt strategi kan man som ejerleder bruge til at virksomhedens medarbejdere bevæger sig i samme retning, at samarbejdspartnere som f.eks. pengeinstitut eller andre långivere bakker op om udviklingen med den nødvendige finansiering, og at man ikke mindst selv som ansvarlig leder føler, at de beslutninger, der konstant skal tages, også fører i den rigtige retning. Endelig kan det betyde en større ”ro og tryghed”, når man som ejerleder står over for lidt større beslutninger.

Alle virksomheder befinder sig konstant i en situation, hvor meget hele tiden ændrer sig - nye konkurrenter, ændringer i kundernes præferencer og nye teknologiske muligheder stiller krav om evnen og viljen til at følge med. En langsigtet plan eller - strategi giver dynamik i virksomheden og dynamik skaber motivation og fremdrift. Og hverken medarbejdere, kunder eller andre interessenter forbliver loyale i forhold til en virksomhed, hvor tingene er gået i stå.

Strategi content

Hvordan arbejder du ud fra din strategi?

Den første forudsætning for at man som ejerleder skal lykkes med sin strategiske planlægning er tid og lyst til at kigge på sin virksomhed i et længere tidsperspektiv og lidt mere overordnet, end man ofte er vant til.

Som ejerleder har man mange ting at tænke på, og man arbejder sikkert hårdt for at drive sin virksomhed fremad. Med en strategi og strategiplan kan man sikre, at alle omkring virksomheden arbejder i den samme og rigtige retning. Uden en rettesnor og en handlingsplan kan man hurtigt ryge ud af kurs, og det kan blive svært at arbejde målrettet mod et defineret virksomhedsmål. Der er mange strategiske muligheder, og det rette valg afhænger blandt andet af ejerlederens ambitioner, virksomhedens økonomi, markedet og mulighederne i branchen.

Strategi content

Gør status – hvor er vi henne i forhold til strategien?

For at kunne sætte gang i planlægning af fremtidens vifte af muligheder, må man nødvendigvis vide, hvor man er nu. Det gælder både for ejerlederen selv, og ikke mindst for de rådgivere, der evt. skal hjælpe med processen. Sagt med Søren Kirkegårds ord:

At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der.

Eller sagt på en anden måde – der skal tegnes et præcist billede af virksomhedens status f.eks. ved hjælp af Væksthjulet, hvor man går de fire hovedelementer – forretningskoncept, kunderelationer, virksomhedsdrift og organisation – systematisk igennem med henblik på at afdække hvilket stadium, virksomheden befinder sig på.

Med baggrund i denne analyse kan man med fordel skabe et overblik over virksomhedens stærke og svage sider, så man ikke risikerer i forbindelse med kommende strategiske beslutninger f.eks. at overse at virksomhedens likviditet kan komme under pres.

Strategi content

Vision - Hvor vil/skal vi hen med strategien?

Det næste skridt mod en brugbar strategiplan kan nu være at ejerlederen forsøger at skabe et billede af, hvordan virksomheden gerne må se ud om ca. 2-4 år. Ikke 10 år, det er for lang tid. Hvis tidshorisonten bliver for lang, risikerer visionen at blive for abstrakt, og dermed kan strategiplanen risikere at blive for ukonkret og for lidt handlingsorienteret.

I arbejdet med at opstille en vision for virksomheden, bør der indgå så meget viden og inspiration om virksomhedens omgivelser som muligt. Forventninger til udvikling i branchen, konjunkturer, konkurrencesituation, politiske tiltag, den teknologiske udvikling, mv. Uden et grundigt forarbejde her, risikerer man let at visionen kommer til at hvile mere på ejerlederens drømmescenarie end på, hvad der ser sandsynligt ud. Den ”gode” vision indeholder begge elementer i et afbalanceret forhold.

Strategi content

Der skal træffes beslutninger

Efter ovenstående trin handler det nu om at beslutte, hvad der skal gøres for at nå fremtidsdrømmen - visionen. Her kan det være en rigtig god idé at få planen sat i system, så man kan begynde med at tage et skidt ad gangen og helst de rigtige skridt.

Det kan anbefales at man prioriterer et, to eller højest tre indsatsområder, hvor man lægger en specifik plan for, hvad der skal gøres. Her skal man også have styr på, hvad indsatsen kræver af ressourcer i form af timer og penge, og om den kan finansieres uden man risikerer at det går ud over den daglige drift.

Strategi content

Der skal handling bag strategien

Den sidste og ofte den vanskeligste del af strategiprocessen vil være at få involveret organisationen og medarbejderne og få sat handling bag ordene. Hvis der ikke eksekveres på ovenstående beslutninger, er man lige vidt, og der er intet kommet ud af de gode intentioner.

I denne fase er præcis og konkret information fra ejerlederen nødvendig, så de medarbejdere, som skal være med til at få strategiplanen til at lykkes, er helt klar over deres opgave. Løbende status, information om denne og evt. justeringer kan ofte være nødvendig for at holde planen på sporet.

Få hjælp til din virksomheds strategi

Er du nysgerrig på, hvordan du får lagt en plan for din virksomheds strategi? Så tag fat i Per Høj Jørgensen eller en af hans kolleger her. Vi tager gerne en uforpligtende snak med udgangspunkt i din virksomheds behov. Vores vejledning er altid uden beregning.

Sidst opdateret: 05.03.2021