Vedtægter

Erhvervshus Midtjylland er oprettet med hjemmel i § 12, stk. 1, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme og udgør en selvstændig juridisk enhed. Erhvervshus Midtjylland har status som et særligt forvaltningssubjekt, hvorved forstås en selvstændig juridisk enhed inden for den offentlige forvaltning, som en del af den kommunale erhvervsfremmestruktur. Erhvervshus Midtjylland indgår ikke i det statslige, administrative hierarki, men hører dog under Erhvervsministeriets tilsyn.

Her kan du læse vores vedtægter

Sidst opdateret: 16.08.2019