Sparring baner vejen for nyt forretningsområde

Da PBJ Miljø ønskede at udvikle et nyt forretningsområde, hjalp Væksthus Midtjylland med at finde den helt rigtige rådgiver til at modne idéen. Dialogen med Væksthus-konsulenterne var så overbevisende, at PBJs direktør efter et år henvendte sig igen.

PBJ Miljø Poul Bech

I efteråret 2013 puslede direktør i PBJ Miljø, Poul Bech Jakobsen, med en idé om at udvikle et filtersystem, der fjerner lugten fra for eksempel biogasanlæg.

Filtersystemet var et helt nyt forretningsområde i PBJ Miljø, som var i tvivl om, hvordan de skulle bevæge sig fra idé til vækstskabende produkt. Derfor valgte Poul Bech Jakobsen at tage imod sparring fra Væksthus Midtjylland.

– Jeg ville gerne have udviklet mit luftrenser-produkt, men det var en økonomisk stor udfordring at satse på ny teknologi. Samtidig var jeg i tvivl om, hvordan vi skulle gribe udviklingen an, så derfor var jeg glad for at finde hjælp hos Væksthus Midtjylland, fortæller Poul Bech Jakobsen.

Idéudvikling og hurtig sparring

Poul Bech Jakobsen havde et indledende møde med en lokal konsulent, som valgte også at tilkoble en kollega med en særlig viden inden for teknologisk udvikling.

Sammen fokuserede de to konsulenter på at hjælpe PBJ Miljø med at modne den overordnede idé om et nyt filtersystem.

"Konsulenterne var meget grundige og arbejdede hurtigt. De kender virkelig til deres del af opgaven og var gode til at komme med input og løsningsforslag."

Poul Jakobsen, PBJ Miljø

Poul Jakobsen husker, at konsulenterne spurgte meget ind til virksomheden generelt og det konkrete luftrenserprodukt og nødvendige teknologi i særdeleshed. Formålet var at afdække produktets potentiale for dermed at hjælpe PBJ Miljø med at udarbejde en udviklingsplan.

– Konsulenterne var meget grundige og arbejdede hurtigt. De kender virkelig til deres del af opgaven og var gode til at komme med input og løsningsforslag. Heldigvis så de hurtigt et potentiale i produktet og var positive over for muligheden for at støtte udvikling, uddyber Poul Bech Jakobsen om den indledende proces.

Fra rådgivning til nyt produkt

Løsningen på PBJ Miljøs udfordringer blev at tilkoble en ekstern rådgiver og på den måde hente nye kompetencer ind. I samarbejde afsøgte PBJ Miljø og Væksthus-konsulenterne markedet for at finde frem til den helt rette rådgiver, der kunne udfolde og konkretisere Poul Bech Jakobsens filter-idé.

PBJ Miljø fik økonomisk støtte af Væksthus Midtjylland til samarbejdsforløbet med ekspertrådgiveren, der hjalp virksomheden videre mod et færdigt produkt.

PBJ Miljø arbejdende

Klar til anden runde

Da PBJ Miljøs rådgivningsforløb var afsluttet, tog Poul Bech Jakobsen atter kontakt til Væksthus Midtjylland. Forløbet med den eksterne rådgiver havde modnet filterprojektet, og Poul Bech Jakobsen ønskede at give sin virksomhed et videnløft for at bringe projektet helt i mål.

Efter at have spurgt ind til PBJ Miljøs behov, foreslog Væksthus-konsulenten at ansætte en akademiker, der kunne løfte vidensniveauet i virksomheden. Kort efter ansatte Poul Jakobsen med støtte fra Væksthus Midtjylland en nyudklækket civilingeniør, som fik til ansvar at færdiggøre filtersystemet.

– Jeg har ikke tidligere ansat akademikere, men vi havde helt tydeligt et behov for at bringe mere viden ind i virksomheden, hvis vi ønskede at vækste. Takket være vores ingeniør har PBJ Miljø nu et færdigudviklet filteranlæg, der kan fjerne lugte fra for eksempel biogasanlæg. Det første anlæg er allerede monteret i Stockholm, og to mere er på vej til Fyn. Det betyder, at vi nu har nogle gode referencer, så produktet forhåbentlig bliver endnu nemmere at sælge, siger Poul Jakobsen.

Samarbejdet mellem PBJ Miljø og Væksthus Midtjylland var fra begyndelsen drevet af et fælles mål om at løfte virksomhedens vækstmuligheder. Poul Bech Jakobsen har stadig Væksthuset i baghovedet, hvis nye behov for relevant sparring melder sig.

Konsulent Henrik Skou Pedersen fortæller:

PBJ Miljøs idé til et filtersystem til fjernelse af lugtgener var god. Direktøren var realistisk om produktets potentiale og samtidig bevidst om virksomhedens begrænsninger. Vi foreslog direktør Poul Bech Jakobsen at tilkoble en ekspert som ekstern rådgiver for på den måde at bringe ny viden ind i projektet.

Vi fortalte desuden, at han gennem Væksthus Midtjylland havde mulighed for at få støtte til en ekstern rådgiver. Han var meget åben for vores input og tog hurtigt idéen om en rådgiver til sig. Vi hjalp PBJ Miljø med at finde frem til en passende rådgiver, og det er glædeligt, at ekspertens viden bidrog til, at Poul Bech Jakobsen forstod behovet for et videnløft – og at han derfor ansatte en nyuddannet civilingeniør for at styrke virksomhedens viden.

Kontakt Henrik Skou Pedersen

PBJ Miljø profil

Poul Bech Jakobsen, direktør i PBJ Miljø

Sidst opdateret: 22.02.2016