Railmonitor digitaliserer jernbanedrift

Avanceret sensor-teknologi fra Railmonitor i Favrskov er solgt til fire europæiske lande. Direktørens gode erfaringer med Erhvervshus Midtjylland fik ham til at henvende sig ved start af endnu en virksomhed.

railmonitor

Railmonitor har store ambitioner om at digitalisere jernbaner over hele verden. Med sensorer på jernbaneskinnerne kan teknologien forebygge nedbrud og ulykker. 8 højt specialiserede medarbejdere er ansat i virksomheden, hvor der er sket rigtig meget på fire år.

Virksomheden blev grundlagt i 2015 på baggrund af en henvendelse fra Sund og Bælt, som gerne ville have udviklet sensorer til at overvåge jernbanedriften over Storebælt.

I to et halvt år har Sund og Bælt brugt teknologien, som Railmonitor har udviklet. Og den er solgt til ejere af jernbaner og entreprenører, der vedligeholder jernbaner, i både Holland, Tyskland, Syd-Afrika og Sverige.

”Vi har fået rigtig god hjælp fra Erhvervshus Midtjylland. De har bidraget til at få os endnu bedre på vej på den rejse, det er at starte en ny virksomhed”, siger adm. direktør Thorvald Horup.

Han har i 25 år været direktør i Homatic Engineering, som Railmonitor er et søsterselskab til. Derfra har direktøren gode erfaringer med Erhvervshus Midtjylland gennem mange år og tog straks kontakt for at få sparring om den nye virksomhed Railmonitor.

”Vi har fået sparring om de muligheder, der var for at søge finansiering, og besluttede på den baggrund at søge Vækstfonden og Innovationsfonden”, påpeger Thorvald Horup.

Ansøgningerne blev imødekommet. Borean har som investor tilført risikovillig kapital og er nu købt ud. Vækstfonden, Markedsmodningsfonden og Innovationsfonden har efterfølgende bidraget til at få Railmonitor på skinner.

Erhvervshus Midtjylland har også hjulpet Railmonitor i kontakt med den danske ambassade i Holland. Og på kun et halvt år er de to første ordrer i Holland i hus.

”Alt nyt er svært, og derfor er det fantastisk, at vi fra Erhvervshus Midtjylland kan få hjælp til den første gang. 2. gang vi skal søge finansiering eller sælge en ordre i et andet land, er det lettere, for så har vi lært af vores erfaringer”, siger Thorvald Horup.

Læs mere om Railmonitor her

Railmonitor er fra Favrskov kommune.

Sidst opdateret: 20.11.2019