Sådan opnår du millionstøtte til din virksomhed

Skal jeres nye produkt sælges internationalt, eller vil I udvikle i samarbejde med virksomheder fra andre lande?

stoette

Sæt kryds i kalenderen og bliv klogere på, hvordan I kan opnå helt op til 15 mio. kr. i finansiering af jeres næste produktudvikling. Forløbet klæder jer på til at beskrive og rammesætte de dele af jeres produktudvikling, som kan medfinansieres af EU’s fundingordninger. Skaber I værdi for mange? Så er I velkomne!
EU-støtte afhænger ikke af, hvilken branche virksomheden opererer i!

Jeres kommende produkt skal bare:
1) skabe ny værdi for kunderne
2) være skalérbart og
3) have et stort markedspotentiale.

Indhold:

For at få maksimal værdi af deltagelse i workshopforløbet opfordres deltagerne til at medbringe en relevant projektidé, som kan beskrives under forløbet. Hvis I efter workshop-forløbet vælger at lave en skriftlig skitse af jeres projekt, vil der også være mulighed for at få feedback herpå. Begge workshops samt feedback faciliteres og gives i samarbejde med landets førende innovationsagenter.

Særlig mulighed: Få hjælp af AU-studerende For de virksomheder, som har interesse herfor, er der ydermere mulighed for at få tilknyttet et par universitetsstuderende, der som en del af deres kandidatuddannelse i engelsk kan tilbyde virksomheden hjælp til at skrive en projektskitse, som fastholder rammerne omkring virksomhedens projekt. I vil skulle fodre de studerende med relevant viden om både den del af jeres forretning, som er relevant for det nye produkt, samt om den teknologi, som ligger bag. Da forløbet er en del af de studerendes uddannelse, kan der forventes en høj grad af commitment. Det er en forudsætning for at få tilknyttet studerende, at virksomheden til de to workshops medbringer en relevant projektidé, og at den har lyst til at arbejde sammen med de studerende om at få idéen beskrevet.

Workshoppen arrangeres i samarbejde mellem Midtjyllands EU-kontor og Aarhus Universitet under programmet Global Midt 2.0.

Tilbud til virksomheder med
                     vækstambitioner

Region Midt logo

Sidst opdateret: 30.01.2020