Laila Mariann Hansen

Laila Mariann Hansen

Laila er virksomhedskonsulent inden for teknologi og innovation.

Laila har specialiseret viden om:

  • innovationsprocesser i et 360 graders perspektiv
  • kundeinvolvering, brugerindsigter, kunderejser, servicedesign
  • etablering af test- og udviklingssamarbejder på tværs af det offentlige og private (bl.a. inden for healthcare)
  • kommunikation og PR

Erfaring

Laila Mariann Hansen er uddannet inden for kommunikation og journalistik og er kort fortalt en stærk kommunikator med et medført udviklergen. Kommunikationsbaggrunden har Laila sidenhen suppleret med en uddannelse som innovationsleder, og hun har igennem mange år arbejdet som kommunikationsrådgiver og innovationskonsulent for såvel private som offentlige virksomheder.

Laila kan på både et strategisk og operationelt niveau hjælpe dig med at sætte fokus på, hvordan din virksomhed kommer hurtigt fra idé til bundlinje. Hun kan bl.a. vejlede dig om, hvordan du arbejde med de oplevelser, dine kunder har i mødet med virksomheden. Pointen er, at kundernes oplevelser ofte kan bruges som en væsentlig differentieringsfaktor, og ved at arbejde med iterative processer, kan du hurtigt få testet og valideret, om et nyt produkt, service eller løsning skaber reel værdi.

Kontakt Laila

Mobil: 30 73 96 30 | Mail: lmh@erhvervshusmidtjylland.dk

Sidst opdateret: 24.03.2021