Kommunale tilstandsrapporter for 2021

Erhvervsudvikling – strategi, styrker og statistik på det lokale erhvervsliv i de 19 midtjyske kommuner.Kommunale tilstandsrapporter 2021

Velkommen til anden udgave af vores kommunerapporter om erhvervsudvikling i Midtjylland – rapporter der tager temperaturen på det lokale erhvervsliv i de 19 midtjyske kommuner.

Erhvervshus Midtjylland har, som et af flere fokuspunkter, til formål at fremme og påpege midtjyske vækstdrivere og styrkepositioner, samt modvirke de udviklingsbarrierer, som fremgår af det midtjyske kapitel i strategien for Erhvervsfremme 2020-2023. Kommunerapporterne skal ses som et led i dette arbejde, da de skal danne grundlag for en stærk, aktiv og faktabaseret erhvervsfremmeindsats lokalt og regionalt, der understøtter de mange forskellige potentialer og styrker, som Midtjylland besidder.

Kommunerapporterne har også til formål fortsat at udbygge og styrke sammenhængen mellem, på den ene side kommunernes og deres lokale virksomheders behov i forhold til muligheder og udfordringer på erhvervsfremmeområdet, og på den anden side erhvervshusets specialiserede ydelser om virksomhedsdrift og udvikling.

COVID-19 har gennem det seneste år spillet en central erhvervspolitisk rolle, hvorfor kommunerapporterne med lokalt udarbejdede bidrag, ønsker at give et indblik i de erfarede udfordringer og muligheder forbundet med COVID-19 samt de initiativer, der lokalt er igangsat med henblik på at understøtte erhvervslivet under Coronapandemien.

Belært af erfaring fra sidste års bidrag fra kommunerne, arbejdes der lokalt meget aktivt med indsatser og initiativer, der fremmer grøn omstilling og cirkulær økonomi. Kommunerapporterne vil derfor yderligere skrive sig ind i denne dagsorden, og understøtte det videre arbejde baseret på et datagrundlag, som tegner billedet af det midtjyske potentiale, der er forbundet med cirkulær økonomi.

God læselyst!

Favrskov Kommune
Download Favrskov kommunerapport 2021 her

Hedensted Kommune
Download Hedensted kommunerapport 2021 her

Herning Kommune
Download Herning kommunerapport 2021 her

Holstebro Kommune
Download Holstebro kommunerapport 2021 her

Horsens Kommune
Download Horsens kommunerapport 2021 her

Ikast-Brande Kommune
Download Ikast-Brande kommunerapport 2021 her

Lemvig Kommune
Download Lemvig kommunerapport 2021 her

Norddjurs Kommune
Download Norddjurs kommunerapport 2021 her

Odder Kommune
Download Odder kommunerapport 2021 her

Randers Kommune
Download Randers kommunerapport 2021 her

Ringkøbing-Skjern Kommune
Download Ringkøbing-Skjern kommunerapport 2021 her

Samsø Kommune
Download Samsø kommunerapport 2021 her

Silkeborg Kommune
Download Silkeborg kommunerapport 2021 her

Skanderborg Kommune
Download Skanderborg kommunerapport 2021 her

Skive Kommune
Download Skive kommunerapport 2021 her

Struer Kommune
Download Struer kommunerapport 2021 her

Syddjurs Kommune
Download Syddjurs kommunerapport 2021 her

Viborg Kommune
Download Viborg kommunerapport 2021 her

Aarhus Kommune
Download Aarhus kommunerapport 2021 her

Husk venligst kildeangivelse, såfremt der bruges materiale fra ovennævnte rapporter.

Appendix til Kommunerapporter 2021
Download appendix til kommunerapporterne 2021 her

Sidst opdateret: 27.08.2021