Knudepunkt

Der findes mange tilbud målrettet vækst og udvikling til iværksættere og virksomheder, herunder mange statslige tilbud.

Disse statslige aktører er oftest ikke lokalt eller regionalt repræsenteret; hvorfor det som virksomhed være vanskeligt at danne sig et dækkende overblik over tilbuddene, ligesom der kan være psykologiske barrierer ift. selv at være opsøgende overfor aktørerne enkeltvis.

Erhvervshus Midtjylland har derfor skabt et Knudepunkt, hvor en række aktører har fast arbejdssted eller besøgsprogram/træffetid i Erhvervshuset.

Du kan læse mere om vores Knudepunktsaktører her:

Peter Heydorn

Navn Peter Heydorn
Telefon 21 51 11 92
E-mail pethey@um.dk

Peter Heydorn er The Trade Councils instationerede internationaliseringsrådgiver i Erhvervshus Midtjylland.

Peter Jørgensen

Navn Peter Jørgensen
Telefon 51 52 44 32
E-mail petjor@um.dk

Peter Jørgensen er The Trade Councils sektorfokuserede internationaliseringsrådgiver inden for energi og klima. Peter dækker hele det jyske område og skal medvirke til at virksomhederne inden for de nævnte sektorer modtager den rette rådgivning om eksport og internationalisering. Han skal desuden sikre, at den enkelte virksomhed bliver sat i forbindelse med de korrekte samarbejdspartnere og danske repræsentationer på eksportmarkedet.

Website: www.thetradecouncil.dk

Gode cases:


Gode links:

Finansiering, salg og sikkerhed. EKF kan hjælpe med dine internationale forretninger fra første kontakt med kunden til sidste afdrag er betalt.

Læs mere om EKF - Danmarks Eksportkredit

Enterprise Europe Network hjælper dig med at finde en samarbejdspartner i udlandet. Netværket har kontakter i hele verden.

Læs mere om Enterprise Europe Network

Central Denmark EU Office er Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. Kontoret samarbejder med aktører fra hele Region Midtjylland og skal sikre borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland størst muligt udbytte af EU.

Læs mere om Central Denmark EU Office

IFU rådgiver og investerer med danske virksomheder i Afrika, Asien, Latinamerika og Europa.

Læs mere om IFU

Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) administrerer Nordisk Projekteksportfond (NOPEF) og hjælper danske virksomheder med finansiering af forstudieomkostninger i forbindelse med eksport.

Læs mere om NEFCO/NOPEF her

Vækstfonden stiller kapital og kompetencer til rådighed for virksomheder. Det er statens finansieringsfond, som har forskellige finansieringsmuligheder til iværksættere og virksomheder.

Du kan møde forskellige repræsentanter fra Vækstfonden hos Erhvervshus Midtjylland.

Læs mere om Vækstfonden og find kontaktinformation på www.vf.dk

Innovationsfonden er sat i verden for at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter i hele landet, hvor risikoprofilen er høj. Fonden tør investere i dit projekt, selvom andre måske endnu ikke kan se mulighederne i det.

Kontakt
Innovation Officer
Pia Storvang
61 90 50 88
pia.storvang@innofond.dk

Læs mere om Innovationsfonden her

Early Warning

Early Warning vejleder virksomheder, der er i eller på vej i krise. De stiller rutinerede konsulenter og et korps af ca. 100 frivillige erhvervsfolk gratis til rådighed for at hjælpe.

Læs mere om Early Warning

Sidst opdateret: 21.07.2021