Klynger

Der er i Danmark 14 viden- og erhvervsklynger, som skal fungerer som bindeled mellem virksomheder og videninstitutioner inden for de udvalgte danske styrkepositioner. Klyngerne er tilgængelige i hele landet.

Samarbejde mellem virksomheder, viden- og uddannelsesmiljøer og offentlige aktører er en stor del af drivkraften bag fornyelse og fremgang i erhvervslivet. Klyngeorganisationer spiller en vigtig rolle ved at facilitere og fremme samarbejde i økosystemerne inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder.

Klyngerne er:

Food & Bio Cluster Denmark
Erhvervs- og teknologiområdet fødevarer og Bioressourcer dækker forsynings- og værdikæden fra primærproduktion over forædling og distribution af fødevarer til værdiskabelse via biologiske rest- og sidestrømme samt miljø og klimavenlige alternativer inden for blandt andet biogas, materialer, kemikalier og foder.

Læs mere om Food & Bio Cluster Denmark her

Lifestyle & Design Cluster
Erhvervs- og teknologiområdet design, mode og møbler dækker designvirksomheder, der arbejder med grafisk og visuelt design, produktdesign og bolig- og beklædningsvirksomheder, herunder formgivning og produktion af møbler, interiør, tekstiler, modevarer m.m.

Læs mere om Lifestyle & Design Cluster her

DigitalLead
Erhvervs- og teknologiområdet digitale teknologier dækker IT-virksomheder, der udvikler software og IT-relaterede produkter og services inden for blandt andet kunstig intelligens, machine learning, computerteknologi, digital kommunikation, big data, blockchain, dataanalyse og Internet of Things.

Læs mere om DigitalLead her

CLEAN – Danmarks Miljøteknologiklynge
Erhvervs- og teknologiområdet miljøteknologi dækker løsninger inden for blandt andet vand-, luft- og jordrensning, vandforsyning, spildevand, kemikaliesubstitutter, affaldshåndtering, cirkulær økonomi, klimatilpasning, ressourceeffektivitet, procesoptimering af spildreduktion samt nyt og genanvendt plast.

Læs mere om CLEAN her

Energy Cluster Denmark
Erhvervs- og teknologiområdet energiteknologi dækker teknologier relateret til produktion af energi og til energieffektive løsninger i erhvervsmæssig sammenhæng. Området omfatter brancher og værdikæder inden for energiproduktion, -infrastruktur, -lagring, -transport, -konvertering, -planlægning, energieffektive teknologier, elektrificering, sektorkobling, design, rådgivning og integration af systemer.

Læs mere om Energy Cluster Denmark her

Klyngen for Byggeri og Anlæg
Erhvervs- og teknologiområdet byggeri og Anlæg dækker hele værdikæden på området, som blandt andet omfatter bygninger, arkitekter, rådgivningsvirksomheder og byggematerialer. Anlægsområdet dækker primært transportinfrastruktur samt drift og vedligehold heraf.

Læs mere om Klyngen for Byggeri og Anlæg her

Maritime & Logistics Innovation Denmark – MARLOG
Erhvervs- og teknologiområdet maritime erhverv og logistik dækker hele værdikæden fra produktion og udvikling af udstyr og teknologi til management, service og logistik fra global afsender til modtager. Det omfatter søtransport, end-to-end-logistikløsninger på tværs af land og vand og i luften og relaterede gods- og persontransportområder med beslægtede behov og potentialer for udvikling og innovation.

Læs mere om Maritime & Locistics Innovation Denmark her

Life Science Cluster Denmark
Erhvervs- og teknologiområdet life science og velfærdsteknologi dækker hele værdikæden inden for lægemidler og bioteknologiske præparater og medicoprodukter. Velfærdsteknologi omfatter tekniske og digitale hjælpemidler og løsninger inden for f.eks. ældre-, social- og sundhedsområdet.

Læs mere om Life Science Cluster Denmark her

Klyngen for Avanceret Produktion (MADE)
Erhvervs- og teknologiområdet avanceret produktion dækker værdikæder inden for fremstillingsindustri, produktionsvirksomhed og automationsteknologi. Et væsentligt delsegment består af virksomheder inden for maskinfremstilling. Klyngeindsatsen skal styrke digital produktion og anvendelse af nye avancerede materialer gennem samarbejde mellem produktionsvirksomheder og danske forskningsmiljøer inden for materialeteknologi.

Læs mere om Klyngen for Avanceret Produktion her

Copenhagen FinTech
Erhvervs- og teknologiområdet finans og fintech dækker bank, investering, forsikring, pension og anden finansiel virksomhed, hvor digitale teknologier stimulerer innovation inden for f.eks. betalingsløsninger, økonomistyring og diverse personrettede tjenester.

Læs mere om Copenhagen FinTech her

Odense Robotics - Spirende klynge for robot- og droneteknologi
Erhvervs- og teknologiområdet robot- og droneteknologi dækker udvikling og produktion af teknologier, der har til formål at effektivisere og øge produktionen på tværs af brancher. Området omfatter fx overvågende droner, samarbejdede robotter og semiautonome systemer. Området er udpeget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse som spirende område.

Læs mere om Odense Robotics her

Vision Denmark - Spirende klynge for den digitale visuelle industri
Erhvervs- og teknologiområdet animation, spil og film dækker de virksomheder, der arbejder med hele eller dele af værdikæden inden for produktion af animation, spil, film, tv, reklamer og interaktive teknologier samt distribution via licensgivning, udgivelse og streaming. Området er udpeget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse som spirende område.

Læs mere om Vision Denmark her

CenSec - Spirende klynge for forsvar, rum og sikkerhed
Erhvervs- og teknologiområdet dækker forsvar, rum og sikkerhed. CenSec (Center for Sikkerhedsindustrien i Danmark) er klyngeorganisation for små- og mellemstore virksomheder, der i samarbejde med førende danske vidensinstitutioner, er eller ønsker at blive leverandører til den danske og internationale forsvars-, rum- og sikkerhedsindustri. Området er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren som spirende område.

Læs mere om CenSec her

Danish Sound Cluster - Spirende klynge for lydteknologi
Erhvervs- og teknologiområdet dækker lydteknologi. Klyngeindsatsen fokuserer på fire områder: Healthcare & welfare, environmental sound solutions, creative sound solutions og future soundtech solutions. Den primære målgruppe er innovationsmodne virksomheder, der anvender lyd i teknologiske produkter og services, eller hvor lyd udgør en markant differentiator, f.eks. lyd i sikkerhedssystemer, robotløsninger mm. Området er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren som spirende område.

Læs mere om Danish Sound Cluster her

Sidst opdateret: 10.12.2020