Hvad er factoring?

content

At vækste kan være en stor belastning for din virksomheds likviditet, da stigende aktivitet er ensbetydende med stigende pengebinding i debitormassen. Her kan factoring være din hjælpende hånd!

Factoring er nemlig en dynamisk finansieringsform, der tilpasser sig din virksomheds aktivitetsniveau, og samtidig giver dig mulighed for at outsource en række af din virksomheds administrative rutiner til et eksternt firma. Det betyder dog også, at der er et ekstra led, der skal have betaling for denne ydelse. Men det kan i sidste ende være alle pengene værd, idet du sparer tid og ressourcer på opkrævning fra debitorer og inkasso.

I Danmark findes der en række forskellige udbydere af factoring, og de har alle hver deres stærke og svage sider. Nogle factoringsudbydere er stærke på specielle brancher og andre på specifikke geografiske områder.

Da regelsættet og juraen er forskellig ved forbrugerkøb (B2C) indgår denne omsætning ikke i en factoringsaftale.

Sådan fungerer factoring

Når du udsteder en faktura til din kunde, påføres denne en transporterklæring, hvoraf det fremgår at kundens betaling – alene med frigørende virkning – kan/skal foretages til factoringselskabet. Når fakturaen udstedes, sendes den samtidig til factoringselskabet, der – typisk – udbetaler 80 % af fakturabeløbet til din virksomheds konto i banken.

Et eksempel:
Du udsteder en faktura på 100,- + moms.
Factoringselskabets beregning: (salgspris + moms) * 80/100 eller i tal (100+25) * 0,80 = 100
(med andre ord hele din salgspris.)

Ved fakturaens forfald betaler kunden, og beløbet reducerer din kredit med hele fakturabeløbet på 125 hos factoringselskabet.

Hvis kunden mod forventning ikke betaler fakturaen ved forfald, igangsættes der typisk en rykkerprocedure, som er tilpasset den pågældende branche/geografi og i sidste instans kan fordringen sendes til inkasso. Har din virksomhed leveret i rette tid, sted, kvalitet og mængde vil forsikringen dække tabet, MEN er der ikke forsikring på kunden vil din virksomhed selv skulle afholde tabet.

En anden form for factoring er fakturasalg, hvor du sælger din fordring til et selskab – dette vil ske til en underkurs og vil typisk alene kunne ske på de af dine kunder, der er kreditværdige.

Fordele ved factoring

 • Aktivitets tilpasset finansieringsmodel.

 • Mulighed for at få debitorforsikring på dine kunder

 • Factoringselskabet har stort branche/geografisk kendskab (kutymer/kultur)

 • Outsourcing af de administrative rutiner (rykkerprocedure og inkasso)

 • Kreditvurdering af dine kunder

Ulemper ved factoring

 • Factoringselskabet vil typisk stille krav om, at alle dine kunder skal gå igennem selskabet. Har din virksomhed B2C omsætning holdes dette uden for factoringsaftalen

 • Kunder der ikke kan forsikres kan typisk heller ikke belånes

 • Der skal være en vis spredning i din debitormasse dvs. ingen ”meget” store kunder. I givet fald kan disse måske ikke belånes som øvrige debitorer.

 • Dit produkt kan ikke være et specieskøb dvs. meget kundetilpasset. Et eksempel herpå kunne være en kundetilpasset maskine, der ikke vil kunne afsættes til andre end den specifikke kunde i tilfælde af manglende betaling fra kunden

 • Debitormassen indgår i evt. virksomhedspant til din bank, så dette skal ske i samarbejde med banken.

 • Factoring er typisk et dyre alternativ til traditionel bankfinansiering

Har du brug for sparring?

Har du brug for sparring om, hvordan du skaber et finansielt overblik i din virksomhed? Eller har du brug for hjælp til at afdække din virksomheds kapitalbehov? Så tag fat i Michael eller en af hans kolleger i Team kapital og finansiering og få en uforpligtende snak om, hvad næste skridt for din virksomhed er.

Sidst opdateret: 17.08.2020