Derfor skal du hente viden udefra til din virksomhed

videnudefra

I verden omkring os udvikles der hver dag ny viden om processer, materialer, produkter, salgsmetoder etc. Går der en uge, hvor vi ikke tilegner os en del af den nye viden, betyder det altså, at vi bliver relativt ”dummere”.

Måske sidder du nu og tænker: ”kan det også være rigtigt?”. Det er nemlig ikke specielt rart at vide, at vi ikke er lige så kloge, som vi går og tror. Og ja! Det er faktisk rigtigt.

Figuren herunder viser nemlig, at den viden som var tilstrækkelig i 2010, ikke længere slår til i 2020.

Y-aksen repræsenterer viden og kompetencer (know-how), mens x-aksen repræsenterer tid (time), og den diagonale linje viser kravene til udviklingen af din viden (required skills). Ud af figuren har du sikkert allerede læst, at den overordnet illustrer behovet for konstant at tilegne sig ny viden.

videnudefra

Hvorvidt den diagonale linje skal have en anden hældning eller være mere eller mindre kurvet kan naturligvis diskuteres, men konklusionen er ikke til at tage fejl af: få del i den viden og de kompetencer, der konstant udvikles!

Formår du ikke det, opstår der lynhurtigt et gab mellem den viden og de kompetencer, som du og din virksomhed besidder - og den viden og de kompetencer, som markedet kræver for at din virksomhed er konkurrencedygtig.

I virkelighedens verden er det dog de færreste virksomheder, der indhenter ny viden hver dag. Det foregår for manges vedkommende ofte mere i ryk, hvor der på nogle tidspunkter sættes et projekt i gang for få opdateret viden og kompetencer, og når projektet er afsluttet, så går der nogen tid før et nyt projekt sættes i gang. På andre områder kan det være en løbende proces.

Den gode nyhed er, at der er masser hjælp at hente! For at din virksomhed kan være konkurrencedygtig både nu og i fremtiden kan det være afgørende, at du benytter dig af de muligheder, du har for at hente ekstern viden til din virksomhed – og der er mange muligheder!

Har du for eksempel overvejet, at dine kunder og leverandører kan være kilde til ekstern viden? Men også universiteter/andre uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmesystemet og erhvervshusets programmer, private konsulenter, GTS-institutterne, videnscentre (f.eks. DAMRC) m.fl. ligger inde med viden, du med fordel kan benytte dig af.

Sådan kan du systematisere tilegnelsen af ny viden i din virksomhed

Vil du være konkurrencedygtig, og systematisk indhente ny viden til din virksomhed, kan et udgangspunkt være at:

  • Få analyseret på hvilke områder, det er vigtigt for din virksomhed at indhente ny viden

  • Find ud af hvor og hvordan din virksomhed finder dem, som har den nye viden

  • Find ud af hvordan ”læreprocessen”/tilegnelsen af ny viden kan foregå

  • Find ud af hvordan ny viden kan absorberes og forankres i din virksomhed således, at den bruges strategisk og operativt

Skal du f.eks. tilegne dig viden indenfor Eksport og Internationalisering er oplagte muligheder for at få ny viden (udover fra dine kunder og leverandører) f.eks. Udenrigsministeriet, The Trade Council eller private konsulenter.

Derudover er Erhvervshus Midtjylland bl.a. partner i Enterprise Europe Network (EEN) og har dermed adgang til næsten 600 EEN kontorer over hele verden (hele EU og 35 lande udenfor EU) i forhold til at indhente ny viden til midtjyske virksomheder. Via EEN kan vi bl.a. hjælpe dig med at finde samarbejdspartnere (private virksomheder, universiteter, videnscentre), hvis du f.eks. skal udvikle ny teknologi eller processer.

Har du brug for sparring?

I Erhvervshus Midtjylland er vi netværksknudepunkt og med vores store kontaktflade godt gearet for at formidle ny viden til dig og din virksomhed. Tag fat i Kurt eller Johnny og få en uforpligtende snak om, hvordan netop du og din virksomhed kan arbejde med at indhente ny viden.

Sidst opdateret: 06.08.2020