Hjælp til identifikation af midtjysk fyrtårnsinitiativ

Bestyrelsen i Erhvervshus Midtjylland skal give Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse strategiske input vedrørende udpegning af et fyrtårnsinitiativ i Midtjylland. Et fyrtårnsinitiativ skal forstås som en bred og længerevarende indsats, en fælles tværkommunal ambition, der har potentiale til at styrke erhvervsudviklingen i hele landsdelen.

Både bestyrelsen i Erhvervshus Midtjylland og kommunerne i KKR Midtjylland har tidligere drøftet input til et midtjysk fyrtårn. Såvel Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse som KKR Midtjylland har vurderet, at et midtjysk fyrtårn bør samtænkes med de midtjyske styrkepositioner iht. det regionale kapitel i erhvervsfremmestrategien ”Erhvervsfremme i Danmark 2020 – 2023”.

Vedrørende økonomi har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse besluttet at afsætte op til 50 mio. kr. i 2021 til en pulje, der skal sætte fyrtårnsinitiativerne i gang. Bestyrelsen har samtidig besluttet at prioritere midler til fyrtårnsinitiativer i 2022 og 2023 ift. at understøtte opbygningen af en langvarig indsats.

Jeres indspark og viden er afgørende
For at sikre de bedst mulige forudsætninger for et stærkt midtjysk fyrtårn iværksættes denne høringsrunde, hvor I bedes om at indmelde forslag til midtjyske fyrtårnsinitiativer. På baggrund af de modtagne input vil der blive udformet en indstilling til Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse i januar 2021, som herefter vil tilgå KKR Midtjylland til behandling på møde 1. februar 2021.

Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse har anmodet den administrative baggrundsgruppe ift. bestyrelsen om at forestå processen med indkaldelse af forslag til fyrtårnsinitiativer og på baggrund heraf udforme en indstilling til Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse og KKR Midtjylland.

For en mere fyldestgørende rammesætning henvises til dette baggrundsnotat.
Bilag 1 Indspil om fyrtårne fra Erhvervshus Midtjyllands bestyrelsesmøde den 24. august 2020

Input og forslag skal indsendes senest d. 4. januar 2021 kl. 12.00 til fyrtaarn@erhvervshusmidtjylland.dk i denne skabelon

På vegne af den administrative baggrundsgruppe ift. Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse.

Sidst opdateret: 04.01.2021