EU-DK Support

Erhvervshus Midtjylland er en del af EU-DK Support, der er et netværk, som hjælper virksomheder med at udnytte mulighederne for EU-finansiering.

EU-DK Support skal understøtte den danske deltagelse i de nye EU-programmer samt bidrage til, at virksomheder, forskere og relevante offentlige organisationer udnytter mulighederne for EU-finansiering inden for forskning, innovation, erhvervsudvikling og iværksætteri. Gennem EU-DK Support, bliver det gjort nemt for virksomheder at få kvalificeret, effektiv og rettidig hjælp og rådgivning til deres forsknings- og udviklingsarbejde, samt få overblik over mulige EU-finansieringskilder.

Netværket består af omkring 40 landsdækkende, regionale og lokale institutioner, der rådgiver danske brugere om deltagelse i EU-programmer.

EU-DK Support har til formålet oprettet en hjemmeside, hvor det er nemt at finde frem til lige præcis dén rådgivning, virksomheden har brug for.

Find yderligere informationer på www.eusupport.dk

EU-DK Support

Horizon 2020

EU’s nye program for forskning og innovation med 79,4 mia. euro i puljen. Programmet er opdelt i tre søjler: Videnskabelig topkvalitet, Industrielt lederskab og Samfundsmæssige udfordringer

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs)

Programmet henvender sig til iværksættere, SMV’er og erhvervsfremmeorganisationer. COSME har et budget på 2,3 mia. euro.

Connecting Europe Facility

CEF understøtter målrettede investeringer i infrastruktur i Europa inden for transport, energi og bredbånd & digital service. Programmet forventes at få et samlet budget på 33,2 mia. euro.

Et Kreativt Europa

Programmet yder med et budget på 1,46 mia. euro støtte til iværksætteri, udvikling, uddannelse, distribution og markedsføring af europæiske medieproduktioner.

Strukturfondene

Strukturfondene er finansieret af EU og nationale midler i fællesskab og støtter regionale udviklingsprogrammer og –projekter. I Danmark støttes regional konkurrenceevne og – beskæftigelse samt Europæisk territorialt samarbejde.

Erasmus+

Erasmus+ er EU’s nye uddannelsesprogram med et samlet budget på 14,7 mia. euro. Erasmus+ samler støtten til uddannelse, ungdom og idræt i ét større og mere enkelt program, der også har et større budget end tidligere EU-uddannelsesprogrammer.

Vil du vide mere om netværket? Kontakt os på info@erhvervshusmidtjylland.dk eller tag direkte kontakt til vores konsulent.

Sidst opdateret: 22.08.2019