Erhvervsudvikling

Velkommen til Erhvervshus Midtjyllands kommunerapporter om erhvervsudvikling i Midtjylland – rapporter der tager temperaturen på det lokale erhvervsliv i de 19 midtjyske kommuner.

For at Erhvervshuset kan tilgodese og opfylde sit formål om at fungere som et tværkommu­nalt kompetencecenter indenfor virksomhedsdrift og -udvikling, yde specialiseret erhvervsservice for alle virksomheder, fungere som fysiske knu­depunkter for bl.a. højtspecialiserede ydelser i staten samt bidrage til strategien og prioriterin­gen af midler fra Danmarks Erhvervsfremme­bestyrelse - er det en forudsætning med et indgående kendskab til det midt­jyske erhvervslivs styrker og svagheder såvel som muligheder og udfordringer. Kommunale tilstandsrapporter er et vigtigt led i at bidrage med den viden.

Her finder du de kommunale tilstandsrapporter:

Find de kommunale tilstandsrapporter for 2021 her

Find de kommunale tilstandsrapporter for 2020 her

Sidst opdateret: 23.06.2021