Erhvervsudvikling

Strategi, styrker og statistik

- det er overskriften på de 19 rapporter som Erhvervshus Midtjylland har udgivet; det er første udgave af kommunerapporter om erhvervsudvikling i Midtjylland.

For at Erhvervshuset kan tilgodese og opfylde sit formål om at fungere som tværkommu­nale kompetencecentre om virksomhedsdrift og -udvikling, yde specialiseret erhvervsservice for alle virksomheder, fungere som fysiske knu­depunkter for bl.a. højtspecialiserede ydelser i staten samt bidrage til strategien og prioriterin­gen af midler fra Danmarks Erhvervsfremme­bestyrelse - er det en forudsætning med et indgående kendskab til det midt­jyske erhvervslivs styrker og svagheder såvel som muligheder og udfordringer – kommunerapporterne er et vigtigt led i at bidrage med den viden.

Kommunerapporterne har også som formål at synliggøre de enkelte kommuners erhvervs­strategier, erhvervspolitiske indsatsområder og konkrete initiativer; og endelig har kommunerapporterne til formål at understøtte og udbygge sammenhængen mel­lem på den ene side kommunernes og deres lokale virksomheders behov i forhold til mu­ligheder og udfordringer på erhvervsfremme­området og på den anden side Erhvervshusets specialiserede ydelser om virksomhedsdrift og -udvikling.

Rapporterne giver tillige et solidt grundlag for kommunernes og Erhvervshusets fælles indsats i forhold til arbejdet med lokale/ regionale styrkepositioner og drivkræfter for vækst. Begge formål forudsætter en viden om kommunernes erhvervsudvikling, der går vide­re end blot figurer og tabeller.

OBS: Hvis du ønsker at printe en eller flere af rapporterne, så anbefales det, at downloade rapporten først, og derefter printe direkte fra computeren - og således ikke printe direkte her fra sitet.

Favrskov Kommune:
Find Kommunerapporten for Favrskov med sideopslag her
Find Kommunerapporten for Favrskov, som printervenlig pdf her

Hedensted Kommune:
Find Kommunerapporten for Hedensted med sideopslag her
Find Kommunerapporten for Hedensted, som printervenlig pdf her

Herning Kommune:
Find Kommunerapporten for Herning med sideopslag her
Find Kommunerapporten for Herning, som printervenlig pdf her

Holstebro Kommune:
Find Kommunerapporten for Holstebro med sideopslag her
Find Kommunerapporten for Holstebro, som printervenlig pdf her

Horsens Kommune:
Find Kommunerapporten for Horsens med sideopslag her
Find Kommunerapporten for Horsens, som printervenlig pdf her

Ikast-Brande Kommune:
Find Kommunerapporten for Ikast-Brande med sideopslag her
Find Kommunerapporten for Ikast-Brande, som printervenlig pdf her

Lemvig Kommune:
Find Kommunerapporten for Lemvig med sideopslag her
Find Kommunerapporten for Lemvig, som printervenlig pdf her

Norddjurs Kommune:
Find Kommunerapporten for Norddjurs med sideopslag her
Find Kommunerapporten for Norddjurs, som printervenlig pdf her

Odder Kommune:
Find Kommunerapporten for Odder med sideopslag her
Find Kommunerapporten for Odder, som printervenlig pdf her

Randers Kommune:
Find Kommunerapporten for Randers med sideopslag her
Find Kommunerapporten for Randers, som printervenlig pdf her

Ringkøbing-Skjern Kommune:
Find Kommunerapporten for Ringkøbing-Skjern med sideopslag her
Find Kommunerapporten for Ringkøbing-Skjern, som printervenlig pdf her

Samsø Kommune:
Find Kommunerapporten for Samsø med sideopslag her
Find Kommunerapporten for Samsø, som printervenlig pdf her

Silkeborg Kommune:
Find Kommunerapporten for Silkeborg med sideopslag her
Find Kommunerapporten for Silkeborg, som printervenlig pdf her

Skanderborg Kommune:
Find Kommunerapporten for Skanderborg med sideopslag her
Find Kommunerapporten for Skanderborg, som printervenlig pdf her

Skive Kommune:
Find Kommunerapporten for Skive med sideopslag her
Find Kommunerapporten for Skive, som printervenlig pdf her

Struer Kommune:
Find Kommunerapporten for Struer med sideopslag her
Find Kommunerapporten for Struer, som printervenlig pdf her

Syddjurs Kommune:
Find Kommunerapporten for Syddjurs med sideopslag her
Find Kommunerapporten for Syddjurs, som printervenlig pdf her

Viborg Kommune:
Find Kommunerapporten for Viborg med sideopslag her
Find Kommunerapporten for Viborg, som printervenlig pdf her

Aarhus Kommune:
Find Kommunerapporten for Aarhus Kommune med sideopslag her
Find Kommunerapporten for Aarhus, som printervenlig pdf her

Husk venligst kildeangivelse, såfremt der bruges materiale fra ovennævnte rapporter.

Sidst opdateret: 06.11.2020