Persondatapolitik

Det er Erhvervshus Midtjylland målsætning at beskytte dine personlige oplysninger.

Vores persondatapolitik beskriver, hvordan Erhvervshus Midtjylland håndterer personlige oplysninger der indsamles og behandles på Erhvervshus Midtjyllands hjemmeside og i forbindelse med udsendelse af e-post m.v.

Hvad er personlige oplysninger?

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, fx navn, adresse, e-mail eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Som hovedregel kan du bruge hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er, eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv.

Hvordan indsamler Erhvervshus Midtjylland personoplysninger?

Ud over de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med tilmelding til nyhedsmail, kan Erhvervshus Midtjylland indsamle personoplysninger om dig på forskellige måder, herunder:

 • Ved brug af cookies på hjemmesiden
  • Ved at du selv afgiver oplysninger, eksempelvis ved at besvare et spørgeskema eller udfylde en formular på hjemmesiden
  • Ved at du tilmelder dig arrangementer via hjemmesiden
 • Ved brug af sociale medier, såsom Facebook og LinkedIn, i forbindelse med Erhvervshus Midtjyllands services, tjenester og arrangementer og/eller omtale, tagging eller på anden vis markedsføring af eller kommunikation med Erhvervshus Midtjylland

I den forbindelse kan Erhvervshus Midtjylland blandt andet indsamle følgende personoplysninger:

 • Navn, identifikations- og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail adresse)
 • IP-adresse, oplysninger om styresystemet på din computer eller mobile enhed og den valgte browser;
 • Online aktiviteter på hjemmesiden;
 • Dine henvendelser, svar på spørgeskemaer eller andre formularer, og anden kommunikation med Erhvervshus Midtjylland;
 • Informationer om dig fra de sociale medier, fx fra Facebook

Erhvervshus Midtjylland behandler ikke personfølsomme oplysninger om dig.

Hvad bruger Erhvervshus Midtjylland personoplysningerne til?

Erhvervshus Midtjylland bruger oplysningerne til at målrette vores markedsføring og tilbud, så det er relevant for dig og andre brugere. Vi bruger desuden oplysningerne til at kunne levere vores ydelser til dig (eksempelvis når du tilmelder dig et arrangement).

Hvad er retsgrundlaget for at Erhvervshus Midtjylland behandler dine personoplysningerne?

Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er dels opfyldelse af aftaleforhold eller forpligtelser over for dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), dels en interesseafvejning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er vores interesse i at kunne målrette vores kommunikations- og markedsføringsindsats, samt at levere den information du efterspørger.

Hvem videregiver Erhvervshus Midtjylland personoplysninger til?

De personoplysninger du afgiver til os på hjemmesiden (og andre sites som vi driver) anvendes kun af Erhvervshus Midtjylland. Erhvervshus Midtjylland videregiver kun personlige data i den udstrækning, lovgivningen kræver det, eksempelvis til politi eller myndigheder med fornødent retsgrundlag. Erhvervshus Midtjylland benytter databehandlere til eksempelvis IT-drift og udsendelse af e-post.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter afgivelse/aktivitet.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Indsigsret: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Berigtigelse og sletning: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og du har - I særlige tilfælde - ret til at få slettet oplysninger om dig eller få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Se kontaktinformation nedenfor.

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder og finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Hvem er dataansvarlig og hvordan kommer jeg i kontakt med Erhvervshus Midtjylland

Erhvervshus Midtjylland S/I (CVR-nr. 40084606), Åbogade 15, 8200 Aarhus N er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Du kan kontakte Erhvervshus Midtjylland S/I på tlf. 70 22 00 76, hvis du har spørgsmål til behandlingen.

Sidst opdateret: 05.02.2019