Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse

Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse består af:

10 medlemmer udpeget af KKR Midtjylland:

 • 4 medlemmer blandt kommunale politiske repræsentanter
 • 4 medlemmer blandt virksomhedsrepræsentanter, herunder SMV’er, efter indstilling fra erhvervsorganisationerne
 • 1 medlem blandt repræsentanter fra en videninstitution
 • 1 medlem fra en arbejdstagerorganisation efter indstilling fra de faglige hovedorganisationer
  og
 • 1 medlem udpeget af Regionsrådet - Region Midtjylland

I bestyrelsen deltager desuden en observatør fra Erhvervsministeriet.

Bestyrelsesmedlemmer

Udpeget af kommunernes kontaktråd (KKR) Midtjylland:

 • Byrådsmedlem Søren Olesen, Holstebro Kommune (formand)
 • Borgmester Ib Lauritsen, Ikast-Brande Kommune
 • Borgmester Nils Borring, Favrskov Kommune
 • Borgmester Uffe Jensen Odder Kommune
 • Direktør Torben Andersen, AUBO Production A/S
 • Vice President Ronni Madsen, M2 Film
 • Hotelchef, Jakob Wätjen, Gl. Skovriddergård og Vejlsøhus
 • Sustainable Packaging Director Lise Berg Kildemark, ARLA Foods (næstformand)
 • Rektor Brian Bech Nielsen, Aarhus Universitet
 • Formand, Lone Børlum, LO Herning-Ikast

Udpeget af Regionsrådet - Region Midtjylland:

 • Anders Kühnau, regionsrådsformand Region Midtjylland

Observatør udpeget af Erhvervsministeriet:

 • Frederik Rostrup-Nielsen, Kontorchef, Chef for Digital Erhvervsfremme, Erhvervsstyrelsen

Sidst opdateret: 09.01.2020