Væksthus Midtjylland lukker 31.12.18 Erhvervshus Midtjylland åbner 1.1.19

Ændringerne sker på baggrund af den nye lov om Erhvervsfremme som Folketinget vedtog den 13. december 2018.

Med den nye lov etableres seks nye tværkommunale Erhvervshuse, der skal fungere som stærke kompetencecentre med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling.


Tak for samarbejdet i Væksthus Midtjylland

Siden starten i 2007 har vi i regi af Væksthus Midtjylland gennemført:

  • mere end 10.000 vækstkortlægninger af midtjyske iværksættere og virksomheder med vækstambitioner
  • over 20 regionale programindsatser - hvor mere end 4.000 iværksættere og virksomheder har opnået medfinansiering til videntilførsel
  • over 10 nationale initiativer inden for bl.a. hjælp til kriseramte virksomheder, internationalisering/eksportfremme, kapitalrejsning, teknologiudvikling, digitalisering, aktivering af erhvervsmæssige potentialer hos personer med anden etnisk baggrund, mv.
  • indstationering af regionale, nationale og internationale aktører inden for internationalisering, kapitalrejsning/vækstfinansiering mv. som det første Væksthus
  • og meget mere...

Alt sammen udviklet og gennemført af et stærkt midtjysk partnerskab. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med de nye muligheder, som findes i regi af Erhvervshus Midtjylland.

Vi er dit nye Erhvervshus

Erhvervshus Midtjylland vil som noget nyt kunne hjælpe alle iværksættere og virksomheder – og ikke kun de med vækstpotentiale, som det var muligt i regi af Væksthuset. Det vil sige, at alle iværksættere og virksomheder, der har brug for specialiserede ydelser, kan få hjælp af Erhvervshus Midtjylland.

Noget andet nyt er, at der vil være et erhvervspolitisk element i Erhvervshusets arbejde, idet Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse skal bidrage til det regionale midtjyske kapital i den strategi, for den decentrale erhvervsfremmeindsats, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udarbejde.

Vi glæder os meget til at:
  • hjælpe og servicere den nye, udvidede målgruppe
  • fortsætte samarbejdet med vigtige aktører som f.eks. The Trade Council, Vækstfonden, Innovationsfonden m.fl.
  • fortsætte vores samarbejde med kollegerne i den lokale erhvervsservice i de midtjyske kommuner mhp. at give de midtjyske iværksættere og virksomheder de bedste muligheder for udvikling.
Dine persondata overdrages til Erhvervshus Midtjylland S/I

De oplysninger som var registreret i Væksthus Midtjylland om dig og din virksomhed er som følge af overdragelsen overført til Erhvervshus Midtjylland. Vi beskytter naturligvis dine oplysninger i henhold til lovgivningen i Danmark og EU.

Punktopstilling Du kan læse mere om vores håndtering af dine personoplysninger i vores persondatapolitikker.

Sidst opdateret: 21.02.2019