Seminar: Eksport gennem agent og distributør

Få hjælp til at effektivisere dit eksportsalg gennem dine samarbejdspartnere!

topbanner-eksport-gennem-agent-og-distributoer

Hovedparten af dansk eksport går gennem en udenlandsk samarbejdspartner. Det er langt fra dem alle, der bidrager lige meget til bundlinjen, og alt for ofte står virksomheden tilbage med en følelse af, at potentialet på eksportmarkedet ikke udnyttes godt nok, fordi partneren ikke er den rigtige og ikke har nok fokus på virksomhedens produkter. På dette seminar får du metoder, som kan hjælpe dig med at foretage mere bevidste og målrettede valg af ekstern partner, og som kan hjælpe dig med at styre og motivere dine udenlandske partnere til at fokusere mest muligt på dine produkter.

Program

Dag 1:

09.00. Velkommen, præsentation af deltagerne, introduktion til workshoppen og forventningsafstemning

09.45. Eksportmarkedet er valgt, og hvad så ? Hvad findes af mulige eksportformer, og hvornår bør man vælge hvad ?

10.30. Agenter og distributører er de hyppigste eksportformer – hvilke fordele giver de i.f.m. andre muligheder, hvad er deres rolle og hvordan bidrager de til den danske eksportvirksomheds succesfulde salg ?

11.00. Intern og ekstern analyse som grundlag for at vælge den rette agent eller distributør – hvorfor er det nødvendigt og hvordan gøres det ?

12.15. Frokost

13.00. Sådan vælger man den rette agent eller distributør. Den rigtige fremgangsmåde kan spare mange fejl og ærgrelser.

14.30. Den endelige samarbejde indgås – hvad skal man især være opmærksom på ?

15.00. Samarbejdsaftalens indhold. Er det en god idé at lave en formel samarbejdsaftale, og hvad skal den i så fald indeholde ?

16.00. Opsamling og afrunding på dagen

Dag 2:

09.00. Velkommen, opsamling på førstedagen

09.30. Hvordan starter man en ny distributør eller agent op på den bedst mulige måde ?

10.30. Den daglige styring, motivation og udvikling af agenten eller distributøren. Hvordan sikrer man, at den eksterne partner har det rette fokus på ens produkter ?

12.00. Brug af en formel partnermanual – hvorfor og hvordan ?

12.15. Frokost

13.00. Den løbende evaluering af agenten og distributøren – hvorfor er det en god idé, hvordan gøres det ?, hvordan løses eventuelle kanalkonflikter ?, hvilke korrigerende handlinger skal tages hvis man ikke er tilfreds ?, og hvordan håndteres en eventuel udskiftning af agenten eller distributøren ?

14.30. Kulturforståelse som den afgørende X-faktor. Hvorfor er det nødvendigt at tage hensyn til kulturforskelle i både valg af og ikke mindst samarbejde med en agent eller distributør i udlandet for at få den ønskede succes ?

16.00. Opsamling og afrunding på workshoppen

Seminaret arrangeres af Erhvervshus Midtjylland i samarbejde med Ekspansion.

Tilbud til virksomheder med vækstambitioner

Region Midt

Sidst opdateret: 20.11.2019