Praktisk information

- om videninstitutioner, ansøgning, bevilling og krav til deltagelse i programmet DigitaliseringsBoost.

Næste ansøgningsfrist er:

 • 28. maj 2021

Videninstitutioner:

 • Teamet kan vælge mellem de godkendte tilknyttede videninstitutioner: UCL/EAL, Designskolen Kolding, Niels Bohr Instituttet – KU, Aarhus Universitet, DTU, Københavns Professionshøjskole, Aalborg Universitet og SDU Mads Clausen Instituttet.
 • Hvis de nødvendige kompetencer ikke kan findes her, kontaktes Erhvervshus Midtjylland for nærmere aftale.

Ansøgning og bevilling:

 • Den virksomhed, der tager initiativ til udviklingsarbejdet, udfylder og indsender ansøgningsskemaet inden fristens udløb.
 • Ansøgeren angiver i ansøgningen, hvilke partnere der skal deltage i teamet. Teamet skal være etableret og nogenlunde afklaret om fordelingen af opgaverne inden indsendelse af ansøgning.
 • Ansøgningen behandles af bevillingsudvalget, som fremsender accept eller afslag til ansøgeren.
 • Ved accept har ansøgeren 2 måneder til at samle et team bestående af minimum to virksomheder og en videninstitution, samt indsende en underskrevet samarbejdsaftale mellem parterne.
 • Hvis tidsfristen ikke overholdes bortfalder bevillingsudvalgets accept, og der må eventuelt ansøges på ny.
 • Ved eventuel anden ansøgning efter bortfald af accept skal teamet være etableret, og underskrevet samarbejdsaftale skal vedlægges den nye ansøgning
 • Ansøgningsskemaet fås ved henvendelse til virksomhedskonsulent Henrik Visitisen fra Erhvervshus Midtjylland.

Krav til deltagelse:

 • Registrere de timer, som medarbejderne bruger i forbindelse med udviklingsarbejdet, og indsende time- og lønsedler hver måned til Erhvervshus Fyn. Virksomhederne modtager 33% i medfinansiering i forhold til lønseddel og antal registrerede timer.
 • Betaler 5% af det samlede ansøgte beløb til medfinansiering for hele teamet i deltagergebyr.
 • Have likviditet til at kunne finansiere medarbejdernes løn i op til 9 måneder.
 • Administrere dokumentation, løn- og timesedler, erklæringer m.m.

Vil du vide mere...

Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere om, hvordan din virksomhed kan deltage i Digitaliseringsboost, så tag endelig kontakt til vores virksomhedskonsulent Henrik Vistisen på tlf. 40 45 21 97 eller på mail hv@erhvervshusmidtjylland.dk.

Erhvervshusene arbejder i programmet DigitaliseringsBoost sammen med SDU Mads Clausen Instituttet, Københavns Professionshøjskole, Odense Robotics, Design denmark og Designskolen Kolding.


Programmet løber i perioden 2017-2022 og er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Programmet har som mål at styrke innovationen i SMV’er via igangsættelse af en række innovationssamarbejder, som skal resultere i mindst 25 nye generiske produkter eller løsninger inden for digitalisering og Industri 4.0 og dermed bidrage til skabe af 700 nye job, 1,5 mia. kr. i meromsætning pr. år, heraf 600 mio. kr. i mereksport.

erhvervshusene-danmarks-erhvervsfremmebetystyrelse-regionaludviklig

Sidst opdateret: 26.04.2021