DigitaliseringsBoost

Vigtigheden af digitalt salg og service er gået op for mange virksomheder under Covid-19 situationen, hvor den analoge verden har været udfordret. Men undersøgelser viser, at mange SMV’er samtidig ser digitaliseringen som den største udfordring i de kommende år – og mange føler sig ikke parate.

Ansøgningsfristen er:

  • 25. juni 2021

Få finansieret op til 250.000 kr. og boost din virksomhed

DigitaliseringsBoost handler om at styrke innovationen i små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og samarbejdet mellem SMV’er og videninstitutioner til udvikling af nye Industri 4.0 løsninger.

Samarbejde

Udviklingen skal ske i et reelt teamsamarbejde, som består af minimum to SMV’er og en videninstitution.

Vigtigheden af digitalt salg og service er gået op for mange virksomheder under Covid-19 situationen, hvor den analoge verden har været udfordret. Med en særlig Covid-19 indsats i programmet DigitaliseringsBoost har din virksomhed mulighed for at få medfinansiering til at udvikle et digitalt salgs- eller servicekoncept, hvis løsningen anvender én eller flere af Industri 4.0 teknologierne.

Løsningerne skal have en god business case med et eller flere elementer af design i bred forstand, og skal udvikles i teams med minimum to virksomheder og en videninstitution.

Undersøgelser viser, at mange SMV’er ser digitaliseringen som den største udfordring i de kommende år – og mange føler sig ikke parate. Med DigitaliseringsBoost kan du få medfinansiering til at udvikle konkurrencedygtige nye produkter eller serviceydelser inden for digitalisering og industri 4.0 teknologier.

Produkterne eller løsningerne skal have et kommercielt sigte med et eller flere elementer af design i bred forstand, og skal udvikles i teams med minimum to virksomheder og en videninstitution.


I får som team:

  • Op til 200.000 kr. (max 33% af lønomkostninger) i medfinansiering til teamets virksomheder i forbindelse med produktudviklingen.
  • Op til 50.000 kr. i medfinansiering til vidensinstitutionens indsats i forbindelse med produktudviklingen.
  • Præsentation af produktet eller løsningen for potentielle kunder ved workshops og konference.
  • Hjælp til at komme gennem projektprocessen.

Hvem kan søge:

  • Alle teknologiproducerende SMV’er med et markedsdrevet behov for at udvikle nye digitale salg eller service koncepter inden for digitalisering og Industri 4.0, som følge af Covid-19 situationen.
  • Store virksomheder kan deltage når mindst halvdelen af virksomhederne er SMV’er. Eventuelle rettigheder til det nye produkt kan ikke tilfalde en stor virksomhed.

Produkterne:

De nye produkter eller løsninger skal:

  • indeholde et eller flere elementer af design i bred forstand
  • udvikles frem til en fungerende prototype

Deltagergebyr og ansøgningsskema

Deltagergebyret for hele teamet er 5% af det samlede ansøgte beløb til medfinansiering. Ansøgningsskemaet fås ved henvendelse til virksomhedskonsulent Henrik Vistisen på hv@erhvervshusmidtjylland.dk

Vil du vide mere...

Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere om, hvordan din virksomhed kan deltage i Digitaliseringsboost, så tag endelig kontakt til vores virksomhedskonsulent Henrik Vistisen på tlf. 40 45 21 97 eller på mail hv@erhvervshusmidtjylland.dk.

Erhvervshusene arbejder i programmet DigitaliseringsBoost sammen med SDU Mads Clausen Instituttet, Københavns Professionshøjskole, Odense Robotics, Design denmark og Designskolen Kolding.


Programmet løber i perioden 2017-2022 og er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Programmet har som mål at styrke innovationen i SMV’er via igangsættelse af en række innovationssamarbejder, som skal resultere i mindst 39 nye generiske produkter eller løsninger inden for digitalisering og Industri 4.0 og dermed bidrage til skabe af 700 nye job, 1,5 mia. kr. i meromsætning pr. år, heraf 600 mio. kr. i mereksport.


erhvervshusene-danmarks-erhvervsfremmebetystyrelse-regionaludviklig

Sidst opdateret: 28.05.2021