DigitaliseringsBoost

DigitaliseringBoost er et landsdækkende program, hvor din virksomhed har mulighed for op til 33% medfinansiering af udviklingstimerne til at udvikle nye produkter eller løsninger inden for digitalisering og Industri 4.0 teknologier.

Ansøgningsfrist er 20. maj 2020

Boost til din virksomhed

DigitaliseringsBoost handler om at styrke innovationen i små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og samarbejdet mellem SMV’er og videninstitutioner til udvikling af nye produkter eller løsninger med et kommercielt sigte inden for digitalisering og Industri 4.0.

Samarbejde

Udviklingen skal ske i et reelt teamsamarbejde som består af minimum tre SMV’er og en videninstitution.

I får som team:

 • Op til 600.000 kr. (max 33% af lønomkostninger) i medfinansiering til teamets virksomheder i forbindelse med produktudviklingen.
 • Op til 150.000 kr. i medfinansiering til videninstitutionens indsats i forbindelse med produktudviklingen.
 • Præsentation af produktet eller løsningen for potentielle kunder ved workshops og konference.
 • Hjælp til at komme gennem projektprocessen.

Hvem kan søge:

 • Alle SMV’er med et markedsdrevet behov for at udvikle nye produkter, løsninger eller koncepter inden for digitalisering og Industri 4.0.
 • Store virksomheder kan deltage når mindst halvdelen af virksomhederne er SMV’er. Eventuelle rettigheder til det nye produkt kan ikke tilfalde en stor virksomhed.

Produkterne:

De nye produkter eller løsninger skal:

 • indeholde et eller flere elementer af design i bred forstand
 • udvikles frem til en fungerende prototype

Deltagergebyr og ansøgningsskema

Deltagergebyret for hele teamet er 5% af det samlede ansøgte beløb til medfinansiering. Ansøgningsskemaet fås ved henvendelse til virksomhedskonsulent Henrik Vistisen på hv@erhvervshusmidtjylland.dk

Praktisk information om:

 • Videninstitutioner
 • Ansøgning og bevilling
 • Krav til deltagelse

Punktopstilling Læs mere her om ansøgning, krav mv.

Vil du vide mere...

Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere om, hvordan din virksomhed kan deltage i Digitaliseringsboost, så tag endelig kontakt til vores virksomhedskonsulent Henrik Vistisen på tlf. 40 45 21 97 eller på mail hv@erhvervshusmidtjylland.dk.

Erhvervshusene arbejder i programmet DigitaliseringsBoost sammen med RoboCluster, SDU Mads Clausen Instituttet, Københavns Professionshøjskole, Odense Robotics, Design denmark og Designskolen Kolding.


Programmet løber i perioden 2017-2022 og er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Programmet har som mål at styrke innovationen i SMV’er via igangsættelse af en række innovationssamarbejder, som skal resultere i mindst 25 nye generiske produkter eller løsninger inden for digitalisering og Industri 4.0 og dermed bidrage til skabe af 700 nye job, 1,5 mia. kr. i meromsætning pr. år, heraf 600 mio. kr. i mereksport.


erhvervshusene-danmarks-erhvervsfremmebetystyrelse-regionaludviklig

Ansøgningsskema

Du kan få ansøgningsskemaet ved at henvende dig til virksomhedskonsulent Henrik Vistisen på hv@erhvervshusmidtjylland.dk.

Sidst opdateret: 27.05.2020