Få indflydelse på Danmarks erhvervsfremmeindsats

Erhvervsstyrelsen og Erhvervshus Midtjylland inviterer dig til workshop onsdag den 13. marts kl. 13-17 på Hotel Scandic i Silkeborg.

I 2019 skal Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udarbejde en ny strategi for decentral erhvervsfremme fra 2020 og frem. Sideløbende skal Erhvervsstyrelsen lave strategi for, hvordan EU’s strukturfondsmidler skal anvendes i perioden 2021-2027.

I den forbindelse inviterer Erhvervsstyrelsen sammen med de nye tværkommunale erhvervshuse interessenter og virksomheder til at komme med inputs på syv decentrale strategi-workshops landet over.

Den første decentrale strategiworkshop afholder Erhvervsstyrelsen sammen med Erhvervshus Midtjylland. Workshoppen er din lejlighed til at få indflydelse på, hvad Danmarks erhvervsfremmesystem skal fokusere på.

Målgruppen er alle interessenter og virksomheder i Midtjylland, som har behov og ønsker til fremtidens erhvervsfremme.

Vi håber at se dig, og du er velkommen til at dele invitationen i din organisation og i dit netværk.

Med venlig hilsen
Erhvervsstyrelsen og Erhvervshus Midtjylland

strategi-workshop-logoer

Sidst opdateret: 01.03.2019